dimarts, 22 de desembre de 2009

Perquè a vegades ens demanen una carta manuscrita ? La Grafologia perquè serveix ?En diferents processos de selecció, ens podem trobar que l'ofertant ens demani que li enviem una carta de presentació o escrit manuscrit.

De fet, serà un altra prova i eina d'avaluació que faran servir els tècnics de selecció per procedir o no amb la candidatura.

Però qué és la grafologia i perquè s'utilitza ?

És tracta d' una tècnia projectiva que estudia l'escriptura.
Té diferents àmbits d'actuació.

Ambits d'aplicació de la Grafologia:

- Selecció de Personal- àrea rrhh.
- Auto-coneixement.
- Formació.
- Terapia - Grafoterapia.
- Peritatge.

Hi han empreses de selecció i especialitzades que utilitzen la tècnica de la grafologia en els seus processos de valoració de candidats. Es pot conèixer les actituds, aptituds, caràcter, temeperament i personalitat dels perfils que es van a seleccionar.

A través del texte i de la seva firma, s'interpreta la ideonitat del candidat.

Avantatges i punts forts de la tècnica:

- Ès ràpida.
- Relativament económica comparada amb altres serveis.
- No requereix de desplaçament del candidat.
- És objectiva: No és necessari conèixer el candidat.
- No és manipulable.

Dins del anàlisis grafològic, podriem subdividir els següents punts que s'evaluen:

Texte: Ens indica com es manifesta el candidat en el marc humà, social, professional, i personal.
Firma: Personalitat íntima, la expressió del jo íntim. L'objectiu de vida.
Rúbica de la firma: La defensa de la nostra firma. Les nostres pors.

Criteris i normes grafomètriques:

Pressió del texte: grau d'energia, possible intransigència...
Forma: poden ser ondulades o corves, donant diverses connotacions.
Inclinació: Necessitats afectives.
Mides: La mida de la lletra petita, indica introspecció; la gran, denota extroversió.
Velocitat: Pot ser dinàmica, ràpida, etc.
Direcció: la direccionalitat de la lletra pot ser manifestació de l'estat anímic.
Progressió i continuitat:si s'escriu tipus pal, lligada, etc.
Ordre: També ens indicarà una serie de connotacions a valorar.

Alguns exemples del significat de lletres sueltas:

- Si tenim tendéncia a escriure la lletra "a" tancada, indicarà que no s'acostuma a expressar el que sento.
- Si escribim la lletra "a" oberta, tindrem tendència a ser més espontanis.
- La lletra "i" marcaria la creativitat de la persona.
- La lletra"g",és indicativa de la sexualitat de la persona. Si tenim tendencia a lligar-la amb la següent lletra, és molt probable que signifiqui compartir la sexualitat amb l'altre-parella...
Si la"g" no la tanquem amb la següent lletra i l'escribim més aviat com si fos un pal , es tindria tendència a una sexualitat més individual.

En fi ,facilito una pàgina web, www.signesgrafo.com, on es podrà trobar tallers formatius per ampliar i aprofundir en la formació d'aquesta tècnica, que crida bastant l'atenció, però força desconeguda per la gent en general...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada