dijous, 28 d’octubre de 2010

Com puc fer una recerca laboral significativa ? Anàlisis del mercat de treball i dels perfils professionals.


Vivim en un mercat laboral totalment flexible, cambiant, exigent i fortament competitiu.

Davant la cojuntura econòmic actual, la recerca de feina obviament resulta molt més competitiva i complexe. Hi ha molta menys oferta laboral i molts mes candidats cercant feina.Entenc el component emocional i actitudinal com fonamental per aconseguir la inserció en el mercat de treball; sovint l'estat emocional en la recerca de feina pot anar associat a una autoestima baixa, certa ansitetat, desgana i poques ganes de fer coses, pors , desorientació, minva la interacció social amb altres persones i es crea fustració davant l'enviament massiu de "cv" i la baixa o nula resposta de les empreses.

Tot aquest panorama, es tradueix, que molts cops la persona cerqui feina del que sigui i sense importar-li el sector ni les funcions a realitzar, ja que el que vol simplement és treballar ( s'han de pagar les factures i s'ha de menjar..... )

Bè, no és gaire alentador el panorama, però simplement faig la reflexió i de fet tinc la convicció, que com mès significativa sigui la recerca de feina que fem per a nosaltres, es a dir, com mès motivador sigui el perfil professional, sector i funcions a relitzar que cerquem, mès aprop estarem d' aconseguir el que ens proposem.

Pert tant, trobar feina del que sigui i de forma inmediata, apart de complicat, entenc un posicionament erroni i encara molt mès, si els condicionats econòmics ens permeten un cert marge de temps en la recerca de feina.

Ideal seria clarificar els objectius laborals i definir dos o tres escenaris laborals factibles i plausibles, per tal d'organitzar les estratègies de recerca adequades i qualitativament efectives. Ovbiament serà imprescindible un component actitudinal positiu, proactiu , dinàmic i emocionalment una forta predisposició i implicació per aconseguir els objetius que ens proposem.

Molts cops ens "tirem pedres" sobre nosaltres mateixos : o, és que amb l'edat que tinc, o es que no tinc molta experiència, o es que no hi ha feina en el sector, o es que he enviat 500 "cv" i ningú m'ha trucat, o es que ja passo, perquè no hi ha res a fer amb aquest "govern".....

Buscar feina, és una feina en si, molt laboriosa actualment i de perfil totalment comercial, és a dir, si no creiem amb nosaltres mateixos i en les nostres possibiltats, és molt difìcil, que poguem transmetre en una entrevista la nostra vàlua, i el fet de que mostrem pena i ansietat, no agrada gens als empresaris.....

Bè, però per clarificar objectius laborals i molts cops , reorientar el nostre perfil professional , necessitem eines i recursos que ens ajudin a definir el que volem; de fet hi ha que analitzar el que ens interessa i que ens motiva, però també que ens demana el mercat de treball, quines alternatives ocupacionals tinc, i curricularment, que tinc i que em falta.

En la recerca de feina incidiràn factors tant estructurals i cojunturals, com factors personals ( trajectoria laboral, formació, així com disponibilitat i posicionament davant del treball ) i factors competencials, que tots elles incicdiràn conjuntament.

Proposo crear un plà d'ocupabilitat,amb objectius a curt , mig i llarg termini, cercant i clarificant objetius laborals que siguin realment del nostre interès, i gestionant estratègies,i accions que millorin les àreas que anem menys preparats, ja que ens haurem de formar durant tota la vida laboral.

Com podem analitzar el mercat de treball ?

A continuació us facilito pàgines pel seu anàlisis:

- Idescat: http://www.idescat.cat/
- Observatori de treball http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball.
- Departament de treball ; http://www20.gencat.cat/portal/site/treball
- Barcelona Activa -Porta 22 ; http://www.porta22.com/porta22/cat/
- Instituto nacional de estadistica; http://www.ine.es/
- Educaweb ;http://www.educaweb.com/

Com podem coneixer els perfils professionals i les seves funcions ?

SOC : a la pàgina web del servei d'ocupació de catalunya podeu consultar més de 700 fitxes professionals en l'apartat " conèixer les feines: ;http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.html. Apart podeu demanar cita a les oficines del SOC amb orientadors laborals , on de forma gratuïta us poden fer un seguit de sessions on precisament ajudar a que clarifiqueu objectius laborals, treballar competències, detectar necessitats formatives, repassar tècniques de recerca de feina i , en certa manera, incrementar les vostres possibilitats d'aconseguir els objetcius que us proposeu tant en la inserció laboral, com en la reorientació de perfils professionals.

-Porta 22 // BCN Activa ;Apart de la pàgina web ( http://www.porta22.com/porta22/cat/sectors-de-futur/index.jsp ), si us aneu a la delagació de barcelona activa al carrer llacuna 162 de barcelona, trobareu una xarxa d'ordinadors amb una intranet on podreu consultar entre altres coses, mès de 700 fitxes professionals. És un espai de consulta gratüit i amb informació molt valusoa. Apart teniu un centre de documentació bibiolgràfia, orientadors laborals, i cada dia fan càpsules i tallers formatius tant desenvolupament personal, professional i de tècniques de recerca de feina. Tots aquets recursos són gratuïts.Solen fer tallers o sessions temàtiques per sectors i perfils professionals ( logistica, aeronàutica, etc ).

-Lanbide ( Servei ocupació basc ); http://www.lanbide.net/

-Prometeo ( Servei d'ocupació Andalùs ); http://prometeo3.us.es/publico/index.jsp

-www.guiadeocupaciones.info

-www.tusalario.es

-Red Trabaja

- Laboris, Infojobs, Educastur, ETC.

i amb altres accions;

- mirant ofertes de feina de portals especiltzats en el sector que volguem cercar.
- anant a gremis, associacions, col·legis professionals, coneferències i sessions informatives de sectors com les que fan a "Porta 22 / BCN Activa".
- Realitzant pràctiques, tallers de tast, fer voluntariat en funcions o entitats del nostre interès, formació continua, ocupacional, especilitzada, etc.

En fi, si clarifiquem el que volem, tindrem molt guanyat..........

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada