dimarts, 12 de gener de 2010

Com hem puc enterar de l'oferta de l'Administració Pública / Oposicions/ Borses de treball ?Preparats per una carrera d'obstacles ?

Un altra canal per cercar feina és l'opció de treballar dins d'organismes depenents de la gestió pública.

Qui no anhela avui en dia, una feina per tota la vida, amb un bon salari i un bon horari.....

Òvbiament, es tractaria d'una cursa d'obstacles, que requereix dedicació, gran determinació, constància , un gran component d'il·lusió, froça de voluntat i resistència mental.

Però, per on començo ? A on em puc adreçar ? Com em puc enterar de les convocatories i possibles borses de treball ?

En general, podriem considerar empleats pùblics els que exerceixen funcions retribuïdes al serveis d'interessos generals dins de les administracions pübliques, com ara:

- Administració general de l'estat.
- Administracions de la Generalitat de Catalunya.
- Entitats Locals ( ajuntaments,consells comarcals,diputacions provincials, etc ).
- Altres organismes públics, agències i entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
- Les universitat públiques.

La tipologia de funcionaris els podriem diferenciar en:

- Funcionaris de carrera: caràcter permanent.
- Funcionaris Interins: existència de places vacants que no poden ser cobertes per funcionaris de carrera; o bè substitució transitòria dels titulars; execució de programes temporals; acumulació de tasques per un periode màxim de sis mesos.
- Personal Laboral: llocs de naturalesa no permanent o de caràcter discontinu; llocs relacionats amb el desenvolupament d'activitats pròpies d'oficis;llocs d'investigació; llocs docents; llocs que comportin el desenvolupament d'activitats que requereixen uns conoxements específics o tècnics especilaitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.
- Personal Eventual.
- Personal substitut i de reforç.

Els procesos de selecció solen ser el següents ( i intenten respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat ):

- Selecció per oposició.
- Selecció per concurs-oposició.
- Seleccio per concurs de mèrits.
- LLiure designació.

Normalment, a cada ajuntament o entitat pública, té una oficina d'informació i pagina web on es pot trobar les possibles ofertes.

A continuació facilito diversos punts d'informació per valorar aquest escenari laboral:

OFERTA PÚBLICA GENERALITAT DE CATALUNYA:

Observació: la informació està centralitzada en una oficina de convocatories, on ens podem adreçar i ens atendràn personalment.

Oficina de convocatòria: c / Ausias Marc 35 08010 Barcelona TF: 93 556 60 90: en aquest punt ens poden orientar i informar personalment de totes les convocatories en curs i les previstes durant l'any.

La oferta pública de la Generalitat de catalunya, també la podem consultar a la següent pàgina web:

www.gencat.cat/governació-ap/administració

Per informar-te de possibles borses de treball obertes de la Generalitat, et pots dririgir als diferents departaments:

Departament d'educació:
TF: 93 400 69 00
www.gencat.cat/educació/pofe/oposicio.htm

Departament de Salut-ICS.
TF: 93 482 41 00
www.gencat.cat/ics/professionals/

Departament de Justicia:
TF. 93 316 43 01
www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes

Serveis Penitenciaris:
TF: 93 214 01 00
www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes

Cos de Mossos D'esquadra:
TF: 93 486 84 05
www.gencat.cat/mossos

Cos de Bombers
TF: 93 551 20 00
www.gencat.cat/interior/esc/docs

Cos Agents Rurals
TF: 93 444 50 00


També et poden informar a la llibreria de la Generalitat:

- c / Rambla dels estudis 118 TF: 93 302 64 62 / www.llibreria.gencat.cat


"OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT DE BARCELONA":

Observació: en els diferents punts d'atenció ciutadana, solen inidcar la gent interessada que s'informi de la possible oferta pública de l'Ajuntament via Internet:

www.bcn.es


Algunes oficines de l'Ajuntament de Barcelona d'informació al ciutadà i dades d'interés

-Oficina RRHH Ajuntament de BCN. C/ Escar nª 1/ TF: 93 402 77 40 (Zona Barceloneta; no solen atendre visites directes ).
-Oficina ciutat vella: Plaça sant Miquel 4, aprop de la plaça sant Jaume.
-Oficina Gràcia: Plaça de vila de gràcia 2.
-Oficina Eixample: c/ Aragó 328.

"OFERTA PÚBLICA DIPUTACIÓ DE BARCELONA":

Observació: la informació està centralitzada en una oficina de convocatories, on ens podem adreçar i ens atendràn personalment:

- Oficina d'accés i gestió de contractació: c / Minerva 4 primera planta ( Barcelona zona av. Diagonal-Rambla catalunya aproximadament.. ).TF: 93 40 49 271

També es pot consultar l'oferta pública de la diputació:

www.diba.es.

També et poden informar a la llibreria de la Diputació:

- av/ Diagonal 393 / Tf: 93 402 25 00 // www.diba.es/llibreria/


ALTRES ADMINISTRACIONS i RECURSOS:

- DOGC
- BOPB
- Administració general de l'estat: www.igsap.map.es
- BOE:www.boe.es
- BOP de Tarragona: www.diputació.altanet.org
- Diputació de Lleida: www.diputacio.lleida.es
- Diputació de Girona: www.ddgi.es


Molt recomenable és el portal www.diba.es/cido. Ens podem subscriure mitjançant el correu electrónic per tal d'informant-se de les convocatòries que ens poden interessar.


Un altra recurs per enterar-se de la oferta pública existent, és entrar al portal de "FEINA ACTIVA ( depenent del servei d'ocupació de catalunya, antic Inem: www.feinaactiva.gencat.cat.web/guest/home. Funciona com una borsa d etreball online , i si vas al localitzador d'ofertes , clicant a les ofertes d'administració pública, et sortiràn diarament diferents possibilitats de convocatóries públiques.

També hi han centres de formació especialitzats , que us poden preparar per les opos. Alguns d'ells que estàn a Barcelona:

- Academina Adams; Bailen 126 //www.adams.es
- Forum educans: Ronda sant pere 13 //www.forumeducans.com
- Institut Acces: belloc 161 // merdiana 216 // www.institutacces.com
- Master-D:valéncia 70/ gran via corts catalanes 641 // www.masterd.es
- Xenium: casanovas 155 // www.xenium.es
- Endavant:avinguda roma 80 // www.endavant.com
- CEF: travessera de gràcia 171 //www.cef.es
- Campus Formació; av roma 157 // www.campusformacio.es

Agefir un parell de pàgines web més per buscar informació:

www.buscaoposicines.com
www.oposiciones.net

En fi, qui opti per aquesta opció, que la sort li acompanyi...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada