dimarts, 15 de desembre de 2009

Com puc anar tranquil/la a l'entrevista de treball ? Què em puc trobar ?


Hi ha que tenir clar que quan ens truquen per una entrevista, segurament no anirem a un altra planeta ( apart dels de la Nasa, es clar ), i que per tant no ens entrevistarà "un extraterrestre", es a dir, serà una persona humana, amb els seus errors i defectes, com tothom.

Encara que una persona sigui tranquila i segura de si mateixa, el fet de que ens valorin i ens observin, acostuma a posar nerviós a la gent, i més quan es tracta d'una entrevista de selecció.

Hi han entrevistes que ens sentim més comòdes i d'altres que n'extreiem unes conclusions més negatives.

L'empresa selecciona el millor candidat, però també els candidtas seleccionen les empreses a on volen treballar.

Ens podem trobar amb entrevistdors més o menys professionals i ètics, i es per aixó que hem d'estar preparats i mentalitzats.

L'entrevista és un dels moments claus del procés de selecció, on s'evalua la ideonitat o adequació del nostre perfil a les característiques del lloc de feina.

Apart de l'experiència i formació, l'entrevistador també valora les habilitats socials i aptituds personals que tenim.

CLASSIFICACIÓ DE POSSIBLES ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

En funció del número d'entrevistadors o entrevistats:

- Individual
- Entrevista múltiple o panell.
- Dinàmica de grup: habitual en grans empreses en que s'han d'avaluar una serie de competències.

En funció de l'enfocament:

- Dirigida
- La lliure.
- Entrevista mixte.
- Entrevista de tensió.
- Per competències: habiliatts, aptituds + coneixements.
- Dinàmica de grup

En funció del procés de selecció:

- Entrevista telefónica.
- Entrevista perliminar.
- Entrevista amb consultoria de rrhh.
- Entrevista amb director o responsable de rrhh.
- Dinàmica de grup.
- Entrevista final.

Algunes de les competències que es posen en joc en una entrevista: autoconeixement, confiança en un matiex, l'autocontrol, la comunicació ( important practicar l'escolta activa ), la empatia o la fiabilitat.

És molt important preparar-se les entrevistes, ja que us donarà gran dosis de seguretat , confiança i tranquilitat envers el procés.


ALGUNS CONSELLS QUE PODEU VALORAR:


Durant l'entrevista:

- La primera impressió ( els primers 60 segons ) molt sovint condicionarà el feeling amb l'entrevistador i el transcurs de l'entrevista, per tant hem d'estar atents en aquets primers moments.

- Sigues puntual a la cita, però no excessivament ( cinc minuts abans, ja estarà bé ).

- Sigues natural, cordial i correcte.

- Tenir cura de la imatge i vestimenta: depèn del lloc de feina requereix una vestimenta més protocolaria; exemple comercials, etc.

- És important mantindre l'escolta activa.

- Tenir cura de la comunicació no verbal: Intentar mirar als ulls, una posició del cos correcte, tenir cura dels moviments del cap i les mans, etc.

- Intenta demostrar interés pel lloc de feina, i aportar cert optimisme.

- Parla amb certa correcció de les empreses en que has treballat i de les coses positives que t'han aportat.

- Si l'inici és important, també ho és la finlització; acomiadar-se de forma cordial.

- Pensa en el teu valor afegit respecte a d'altres candidats.

- Val la pena informar-se de l'empresa ( pàginas web , sector , etc. )

- Saber qui farà l'entrevista; director de rrhh, gerent, intermediaris (empreses de selecció, etc ).

- Previndre possibles preguntes i interioritzar les respostes
( repassar bé el "cv", i pensar en les competècnies, habilitats i aptituds que s'adaptin millor al perfil de l'empresa, banda salarial que desitges, argumentar perque t'interessa la feina, i si vols cambiar, quins són els motius, etc ).

Aspectes a Evitar:

- No és bo centra-se només en la retribució.
- Comentar que agfaràs la feina fins que surti algo millor.
- Afirmar que pots desenvolupar qualsevol tipus de feina.

Conclusions:

- Preparar l'entrevista és molt important de cara a estar més tranquils i segurs.
- Encara que no ens seleccionin en el present procés, donar una bona imatge i cuidar la comunicació tant verbal com no verbal, ens pot obrir una futura oportunitat laboral en la mateixa empresa.
- No hi han candidats amb capacitat o no capacitat, simpelement ja certa adequació del vostre perfil a les caracteristiques inherents al lloc de treball, per tant no us heu de fustrar ni obssessionar negativament quan no us seleccionen, sinó pensar que hi haurà una futura oportunitat millor que us estar esperant !!!!


Pàgines web on et pots preparar i inclús simular la teva própia entrevista:

www.whohub.com: pots autoconstruir una entrevista personal per donar-te a conèixer als reclutadors, i autosimular l'entrevista.
www.jobaria.com: només diponible en anglés i de pagament.
www.entrevistadetrabajo.com
www.educatur.com


En fi, hem d'intentar donar la millor imatge de nosaltres mateixos, però sent naturals, honestos, empàtics i practicar l'esolta activa del nostre interlocutor....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada