dimarts, 15 de desembre de 2009

Que és una entrevista per Competències ? Que podem fer per anar més tranquils ?Poseu-se còmodes si llegiu aquest post, perquè veureu que és un pel passat i farragós, però pot reusulatr útil davant d'algún procés de selecció que us trobeu.

Aquestes entrevistes es solen produïr quan el procés està bastant avançat i amb els candidats finalistes.

Solen durar inclús més d'una hora, i crec que val la pena preparar-se i visualitzar les possibles pregüentes.

Les empreses valoren , apart del nostre coneixement i experiència laboral ,les competències i trets de la nostra personalitat.

Les competències són les característiques personals, manifestament observables i operativitzables en forma de conducta, que expliquen l'èxit d'una persona en un lloc donat, dintre d'una organització.

És un llista de comportaments que en major o menor mesura les persones tenim i presentem.

Són els coneixements + habiliats + actituds + característiques personals + motivacions + valors.

Fora bo, per aquets motiu, que realitzessim un procés d'autoconeixement que requereix d'un procés de refelexió individual, sobre les competències tècniques, personals i capacitat d'adapatabilitat als cambis que podem tenir.

Podriem classificar doncs, la tipologia de competències:

Competències transversals:

-Coneixements que adquirim via educació formal i capacitació; exemple: Finances, producció, Medicina,etc.

-Les habilitats: comportaments laborals automatizats per la pràctica i experiència de l'execució d'alguna feina específica. Algunes són innates i d'altres són adquirides: treball en equip, negociació, lideratge, creativitat, capacitat de comunicar....

- Actituds: El comportament que defineix la nostra relació amb l'organització: innovació, orientació al client, capacitat de sacrifici, fidelitat a l'organització, etc....

- carateristíques de la personalitat: estabilitat emocional, extroversió, socialització, persisténcia tolerancia als demés.

- motivacions: orientació a l'éxit, reconeixement, poder....

- valors: fidelitat, honestitat, responsabilitat, lleialtat, respecte....

Competències específiques:

-Són aquelles habilitats molt específiques inherents al lloc de treball Exemple: una mecanògrafa ha de tenir moltes pulsacions per minut.

Competències socials:

-L'aptitud per conviure i treballar amb d'altres persones en contextes que requereixen comunicació, treball en equip, etc.

Exemple: Adaptació a l'ambient i cultura: treballar a l'extranger / Bona capacitat d'interlocució i comunicació: quan ja que parlar amb gerents, responsables d'empreses, etc.

Competències organitzatives:

- Aptitud per la coordinació i administració de persones, projectes, pressupostos,etc. / Exemple: sentit de l'organització: Logística

Competècnies Técniques:

- Domini de tipus específic de maquinaria, equipaments o bé coneixements tècnics en un camp determinat. Exemple: Responsable del control de la qualitat.

Així doncs, en una entrevista de selecció ,algunes de les competències que poden entrar en joc peden ser observades i evaluadas per / les entrevistadors són les següents:

- Competències Genèriques, socials i personals:

- Iniciativa / Autonomia.
- Adaptació/ Flexibilitat/ Aprenentatge.
- Assoliment / Perseverança.
- Responsabilitat / Compromís.
- Treball en equip / Col·laboració.
- Orientació al servei.
- Autoconeixement.
- Autovaluació: Punts forts i punts febles.
- Confiança en un mateix.
- Autocontrol.
- Comunicació.
- Empatía.

Recomanaria, prepara-se una possible entrevista per competècnies, amb la següent bateria de perguntes que us poddrien fer:

En les següents preguntes, s'evalua la teva capcitat d'AUTOCONTROL.

- "Explica alguna ocasió que vas tractar una persona difícil".
- "Recorda alguna ocasió concreta en que et veiessis en una situació estressant".
- "Recorda alguna ocasió en la que et trobessis una gran oposició pel que volies portar a terme"

AUTOCONFIANÇA:

-"Explica alguna ocasió en la que t'enfrontessis en una situació que et resultes especialment dura o difícil".
- "Explica alguna ocasió que tinguessis una valoració diferent respecte al teu cap o client".
- "Recorda alguna ocasió en la que vas aconseguir alguna cosa per tú mateix, o resoldre un problema tú mateix".

COMPORTAMENT ENFRONT ALS ERRORS.

-"Explica alguna ocasió que hagis comés un error en el transcurs del teu treball".

COMPROMÍS AMB L'ORGANITZACIÓ

- "Explica alguna ocasió en que els teus interessos estiguessin en conflicte amb els interessos de la companyia".

FLEXIBILITAT

-"Explica alguna ocasió en que tingeussis de tractar amb una persona difícil".
-"Explica alguna ocasió en que tinguessis de fer servir la teva intuició amb una altra persona".
-"Explica alguna ocasió en que algú vas aconseguir cambiar el teu punt de vista".

PERICIA

-"Explica alguna ocasió en la que hagis transferit coneixements técnics als teus companys".

CAPACITAT D'ANÀLISIS

-"Explica alguna ocasió en la que vas tenir que resoldre algún problema complex".

CAPACITAT DE SINTESIS

-"Explica alguna ocasió en la que interpretessis una situació diferent a la resta".

RECERCA D'INFORMACIÓ

-"Explica alguna ocasió en la que vas utilitzar fonts habitauls de recerca d'informació per aconseguir millorar en el teu treball".

PREOCUPACIÓ PER L'ORDRE I QUALITAT.

-"Explica alguna ocasió en la que vas millorar alguna cosa".
-"Explica alguna ocasió en la que et vas trobar en un embolic i com ho vas solucionar".

INICIATIVA

-"Explica alguna ocasió en la que vas dedicar temps extra per tal d'aconseguir alguna cosa".
-"Explica alguna ocasió en la que vas dedicar un gran esforç per aconseguir alguna cosa".

INNOVACIÓ

-"Explica alguna ocasió en la que t'adonessis que els procediments establerts no eren efectius i que vas fer per cambiar-los".
"Pots explicar-me alguna ocasió en la que realitzessis una tasca nova qu repercutis de forma positiva en l'organització departament o empresa".

ORIENTACIÓ A L'ÉXIT

-"Explica alguna ocasió en la que introduissis un cambi eficaç o novetat en la empresa, departament, etc."

SENSIBILITAT INTERPERSONAL

-"Explica Alguna ocasió en la que adaptessis la teva forma de comportament front algú."
-"Explica'm alguna ocasió en la que vas tenir que variar el teu estil per adaptar-te eficaçment per treballar amb algú."
-"Explica alguna vegada que vas tenir intuició amb alguna altra persona,
que va servir per treballar de forma més eficaç."
-"Explica'm alguna vegada que vas tenir que treballar amb una persona que et resultes difícil."

CAPACITAT D'ESCOLTAR:

- "Alguna ocasió que algú et demanes consell ( temes familiars, treball, personal,etc )"

CONSTRUCCIÓ DE RELACIONS

-"Explica'm alguna ocasió en la que vas crear una bona realció amb algún client, company, etc."

ORIENTACIÓ AL CLIENT:

-" Explica alguna ocasió en la que vas recomenar algún cambi en les polítiques d'algún client."
- "Explica alguna ocasió en la que vas pendre una decisió arriscada per ajudar al client."
- "Explica alguna ocasió en la que vas discutir a un client la seva petició o demanda perque pensaves que era bo per a ell."

PERSUASIÓ

- "Explica alguna vegada que vas tenir que convencer a algú."
- "Explica alguna vegada que vas tenir que guanyar-te el recolzament d'alguna idea teva."

DIRECTIVITAT

- "Explica alguna vegda que t'haguessis de dirigir algún company per inidcar-li que alguna cosa no estava ben feta."

- "Comenta alguna ocasió en la que li neguessis la col·laboració algún company teu que t'ho hagúes demanat."

TREBALL EN EQUIP

- "Indica alguna ocasió que tingeuissis de treballar amb un grup de gent per aconseguir unes fites marcades objetius compartits."

DESENVOLUPAMENT D'ALTRES

-" Comenta alguna vegada en la que donguessis algún consell als companys que afavorissin el seu desenvolupament."

LIDERATGE

- "Explica alguna ocasió en la que vas aconseguir que un grup de persones et fes cas."
-" Comenta alguna ocasió en la que et trobessis amb un problema dins d'un grup de persones amb les que estaves treballant."


En fi, pot resultar molt pesat preparar-se totes aquestes preguntes, però el fet de interioritzar una resposta per cada una, ens donarà seguretat, visualitzarem molt millor l'entrevista, i ens premetrà ser molt mes convincents i clarificadors del que volem i del nostre possible ajust a l'organització o empresa que ofereix la vacant.....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada