dimarts, 22 de desembre de 2009

Perquè a vegades ens demanen una carta manuscrita ? La Grafologia perquè serveix ?En diferents processos de selecció, ens podem trobar que l'ofertant ens demani que li enviem una carta de presentació o escrit manuscrit.

De fet, serà un altra prova i eina d'avaluació que faran servir els tècnics de selecció per procedir o no amb la candidatura.

Però qué és la grafologia i perquè s'utilitza ?

És tracta d' una tècnia projectiva que estudia l'escriptura.
Té diferents àmbits d'actuació.

Ambits d'aplicació de la Grafologia:

- Selecció de Personal- àrea rrhh.
- Auto-coneixement.
- Formació.
- Terapia - Grafoterapia.
- Peritatge.

Hi han empreses de selecció i especialitzades que utilitzen la tècnica de la grafologia en els seus processos de valoració de candidats. Es pot conèixer les actituds, aptituds, caràcter, temeperament i personalitat dels perfils que es van a seleccionar.

A través del texte i de la seva firma, s'interpreta la ideonitat del candidat.

Avantatges i punts forts de la tècnica:

- Ès ràpida.
- Relativament económica comparada amb altres serveis.
- No requereix de desplaçament del candidat.
- És objectiva: No és necessari conèixer el candidat.
- No és manipulable.

Dins del anàlisis grafològic, podriem subdividir els següents punts que s'evaluen:

Texte: Ens indica com es manifesta el candidat en el marc humà, social, professional, i personal.
Firma: Personalitat íntima, la expressió del jo íntim. L'objectiu de vida.
Rúbica de la firma: La defensa de la nostra firma. Les nostres pors.

Criteris i normes grafomètriques:

Pressió del texte: grau d'energia, possible intransigència...
Forma: poden ser ondulades o corves, donant diverses connotacions.
Inclinació: Necessitats afectives.
Mides: La mida de la lletra petita, indica introspecció; la gran, denota extroversió.
Velocitat: Pot ser dinàmica, ràpida, etc.
Direcció: la direccionalitat de la lletra pot ser manifestació de l'estat anímic.
Progressió i continuitat:si s'escriu tipus pal, lligada, etc.
Ordre: També ens indicarà una serie de connotacions a valorar.

Alguns exemples del significat de lletres sueltas:

- Si tenim tendéncia a escriure la lletra "a" tancada, indicarà que no s'acostuma a expressar el que sento.
- Si escribim la lletra "a" oberta, tindrem tendència a ser més espontanis.
- La lletra "i" marcaria la creativitat de la persona.
- La lletra"g",és indicativa de la sexualitat de la persona. Si tenim tendencia a lligar-la amb la següent lletra, és molt probable que signifiqui compartir la sexualitat amb l'altre-parella...
Si la"g" no la tanquem amb la següent lletra i l'escribim més aviat com si fos un pal , es tindria tendència a una sexualitat més individual.

En fi ,facilito una pàgina web, www.signesgrafo.com, on es podrà trobar tallers formatius per ampliar i aprofundir en la formació d'aquesta tècnica, que crida bastant l'atenció, però força desconeguda per la gent en general...

Borses de treball Online-Situacions que poden passar.....


Sempre produeix cert relax saber en quines borses de treball on-line pot tenir més opció el nostre perfil.

Tot i així, la tendéncia ens indica que cada cop més tant els reclutadors com els candidats, faràn servir vies alternatives i més actives com les xarxes socials, portals especilizats, blogs, etc, per conectar l'oferta amb la demanda( podeu llegir varios articles en aquest blog ).

Si us sembla bé, fem un acte d'imaginació, i tinguem una posició empàtica amb el responsable de selecció d'un departament de rrhh / consultora de Selecció / ETT / Empresari, gestionant una oferta de feina de qualsevol dels portals que després us passaré:

-Si la oferta és mínimament atractiva, rebrà entre 100 i 200 curriculums al cap de d'un o dos dies de publicar-la.

- Segurament aquest responsable, si treballa en una ETT o Consultora, serà responsable entre cinc i deu processos de selecció més; es a dir haurà de revisar , entre 300 i 800 curriculums diàris aproximadament.

- Segurament, la mateixa oferta, l'haurà publicat entre 3 i 4 fonts més de selecció , per tant més curriculums.

- El "nostre amic" , que ja estarà "un pel just de temps", per no dir una altra cosa , haurà de fer entrevistes tant telefóniques com presencials, apart de confeccionar informes de candidats, etc....

- Pot passar que la empresa client d'aquesta ETT i Consultora, estgui buscant el perfil paral·lelament, i hagi encarregat el procés a varies empreses de selecció alhora, es a dir, que la oferta estigui duplicada i triplicada per una mateixa vacant.

- Fins i tot , pot passar, que aquest client suposat, sigui, per exemple una multinacional, i per unes "raons cojunturals" anulin el procés de selecció desde la matriu de la regió nord-est europea , perque han decidit deslocalitzar la fàbrica i realitzar un "ERE" no traumàtic" pels treballadors que portaven més de 40 anys a l'empresa... .

-Finalment, per una serie de variables, desapareix la vacant que ens haviem inscrit.

Es a dir,el "nostre amic reclutador", tindrà molt poc temps per analitzar els "cv" que li arribin, i en moltes ocasions, variables del "cv" com el sexe, l'edat o a on viu el candidat, condicionarà molt més que us puguin trucar, que no pas la formació o experiència laboral que pogeu tenir.

Les borses de treball on-line són un canal ràpid per accedir a les ofertes de feina, per pot crear certa fustració per tot un seguit de varibales que no podem controlar.

Per tant, es aconsellable utilitzar altres canals i estrategies, apart de l'enviament massiu del nostre "cv" a les borses de treball online.

Seria molt important personalitzar el "cv" en cada enviament que realitzem i si realment ens interessa, aconsello presentar-se directament a l'empresa ofertant o trucar per interessar-se qui és el responsable de selecció.

I si no ens pot atendre telefónicament o directament ( que segurament és el que passarà ), enviar-li un mail amb el vostre "cv" personalitazat al màxim i amb un títol del correu que cridi l'atenció, però sense ser una "frikada", per tenir més possibiltats de que us analitzi més detingudament el vostre "cv".

Es a dir, una posició activa , incrementarà les vostres possibilitats davant d'altres candidats.

Llistat d'algunes de les borses de treball online, distribuïdes per categories.

Entenc que és molt útil seleccionar les 5 o 6 borses de treball que més s'ajustin al perfil professional que estigueu cercant:

GENERALISTES:

www.CV10.es
www.Infojobs.net
www.laboris.net
www.servijob.com
www.trabajar.com
www.empleo.elpais.com
www.infoempleo.com
www.feinaactiva.gencat.cat
www.trabajar.com
www.infofeina.com
www.monster.es
www.redtrabaja.es
www.clasificados.es
www.oficinaempelo.com
www.empelo.net
www.jobrapido.es


ADMINISTRACIÓ

www.administrativos.com
www.secretarias.com
www.secretariaplus.com


COMERÇ

www.personalparatiendas.com
www.vendedores.com
www.comerciales.es
www.inditexjobs.com
www.randstad.es
www.aeball.net
www.dependentia.es
www.bbserveis.com

TURISME / HOSTELERIA /PASSTISSERIA / OCI

www.animajobs.com
www.turiempleo.com
www.turijobs.com
www.servituristic.com
www.temporalquality.com
www.afuegolento.com
www.hotelnet.jobs.com
www.barcelonahotels.jobs
www.gremirestauració.com
www.acav.net
www.4traveljobs.es
www.catalunyaturisme.com
www.gremipabcn.com
www.passtisseria.cat
www.eatout.es
www.hosteleo.com
www.horecadigital.es
www.trabajoenhosteleria.com
www.eventoplus.com
www.peopleforevents.com
www.cangurin.com
www.parquesreunidos.com
www.portaventura.es
www.islamagica.es

INGENIERIES/INFORMÀTICA/TÈCNICS

www.arquitecto.com
www.informatica.com
www.tecnoempleo.com
www.ingenieros.com
www.innovajob.com
www.tecnojobs.com
www.computerpeople.com
www.rbtechnology.net
www.buldingwebjob.org
www.ati.es
www.accenture.com
www.coritel.es
www.indra.es
www.es.atosorigin.com
www.everis.es
www.deloitte.com


NETEJA I MANTENIMENT

www.eulen.com
www.netintegral.net
www.1a3soluciones.com
www.solomantenimiento.com
www.cangurin.com
www.canguroencasa.com

OFERTA PUBLICA

DOGC
BOE
BOPB
DIBA CIDO
Feina Activa
webs dels Ajuntaments
Diputacions
www.gencat.cat/governacio-ap/administracio
www.gencat.cat/ovt/GAP/oposicions
www.gencat.cat
www.ddgi.cat ( diputació de girona )
www.diputaciodelleida.es
www.altanet.org ( Diputació de Tarragona )
www.abconcursos.com
www.admiweb.org
www.buscaoposiciones.com
www.empleopublico.net
www.oposicionesybecas.com
www.sanitarea.es
www.opositor.es
www.oposicionesmusica.com
www.eltemario.com
www.oposiciones.net
www.temario-oposiciones.com


ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

www.azcarreras.com
www.quieroserbecario.com
www.empleo.universia.es
www.universitarios.com
www.primerempleo.com
www.sinexperiencia.com


PERSONAL ARTÍSTIC / TV / RADIO / MÚSICA

www.tvlocal.com
www.camarayaccion.com
www.acem.cat

LOGISTICA / TRANSPORT / OFICIS

www.jobtrasnport.es
www.catalunyatrasnportes.com
www.logisnet.com
www.martinez-campo.com
www.redur.es
www.zal.es
www.comme.org
www.servicoop.org
www.bcn.ateia.com
www.currantes.com
www.newcoas.es
www.icil.org
www.spaintir.es
www.dhl.es
www.lis-externalizacion.com
www.eulen.com/rrhh-empleo/logistica.htm

SECTOR INDUSTRIAL

www.logismarket.es
www.upic.es
www.subconcat.net/web/subconcat/empresa
www.aeball.net


INSERCIÓ LABORAL FEMENINA

www.cird.bcn.es
www.e-empresarias.net
www.pangea.org/caladona
www.gencat.es/idioma
www.autoempleomijer.com
www.fundacionmujeres.es/formacion.htm

TREABLLAR A L'EXTRANGER

www.bolsadetrabajo.com
www.travel-work.com
www.careeshop.com
www.monster.es
www.maec.es
www.overseasjob.com
www.jobpilot.net

Adercar-se a progarma EURES ( borsa de treball per treballar a l'extranger )

PERIODISME

www.periodistes.com

SANITAT / INVESTIGACIÓ / VETERINÀRIA

www.empleomedico.com
www.enfermeria21.com
www.geriatricas.com
www.medicos.com
www.catalunyarecerca.info
www.artero.com( animals-perruqueria )
www.inforesidencias.com
www.gencat.cat/ics/professionals/borsatreball.htm
www.empleosalud.com
www.acra.es
www.serviclinic.com
www.pmfarma.com
www.mediempleo.com
www.portalesmedicos.com
www.farmaseleccion.com
www.santpau.es
www.dexeus.com
www.sanitas.es
www.sabater.tobella.com
www.bbserveis.com
www.sanitarea.net
www.gruposar.es
www.tecnofisio.com
www.hcgrecruitment.com

PERSONES AMB DISCAPACITAT

www.mercadis.com
www.discapnet.es
www.idg.es.planetavisual.com
www.portalento.es/Paginas/default.aspx
www.fundacionadecco.es


VENDES I COMERCIAL

www.comerciales.es
www.vendedores.com
www.catalunyacomerç.cat

EDUCACIÓ / SECTOR SOCIAL

www.educajob.com
www.educaweb.com
www.hacesfalta.org
www.profesores.com
www.bcn.es/tjussana/ ( torre jussana )
www.eduso.net
www.todocampamentos.com ( treball en lleure )
www.accac.cat ( treball en lleure )
www.languaje.org ( borsa de tor el món... )
www.pangea.org/fcong ( coopercaió internacional )
www.eduso.net
www.pangea.org
www.cet10.org
www.odealist.org
www.peretarres.org
www.esplai.org
www.sector3.net

AUTOOCUPACIÓ-AUTÓNOMS-TELETREBALL

www.inicia.gencat.cat
www.autoocupacio.org
www.freelance.com
www.crearempresas.com
www.teletreball.net
www.teletrabajo.es
www.emprendedores.com
www.emprendo.com
www.agenciaidea.es
www.barcelonaactiva.com
www.cidem.com
www.franquiciadores.com
www.barcelonactiva.es
www.infofranquicias.com
www.tormo.com
www.pymesonline.com
www.createca.com
www.crearempresas.com

Entitats que poden assessorar per l'autoocupació:

-Fundació Privada per la promoció de l'autoocupació de catalunya: c/ vallespir 189-191 Barcelona.

-Cidem. Passeig de gràcia 129.

-Fidem. c / Ramón berenguer el gran nª 1 entresol.

-Federació de cooperatives de Treball de catalunya: c/ premià nª 15

-Secot: Av. diagonal 452 1www.serveisempreses.com

PER BUSCAR EMPRESES I FER AUTOCANDIDATURA /DIRECTORIS DE EMPRESES

www.anuariacicsa.com
www.europages.com
www.comarcalia.com
www.directoris.netfirms.com
www.camerdata.es
www.barcelonaactiva.com
www.paginasamarillas.com
www.kompass.es
www.qdq.com
www.infojobs.net (en l'àrea empreses)ª.
www.empreses.com
www.elcorredor.com

ASSESSORAMENT LABORAL

CTAC: Confederació d'autònoms de Catalunya: www.ugt-cat.net
www-avalot-proves.net ( ugt-avalot-eixam )
www.empleo30.com
www.seniormanager.com
www.yorineto.com
www.canalcv.com
www.canaltrabajo.com
www.cvnet-fue.com
www.empleo.net
www.puntolaboral.com
www.expansión y empleo.com
www.yahoraquehago.org
www.sistemanacionaldeempleo.es
www.gencat.cat
www.weblaboral.net

Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya: Plaça Eusebi Güell 4-5.

En fi, obviament és un recurs per trobar feina, per aconsello no utlilitzar-lo com l'ùnic instrument....

dimarts, 15 de desembre de 2009

Que és una entrevista per Competències ? Que podem fer per anar més tranquils ?Poseu-se còmodes si llegiu aquest post, perquè veureu que és un pel passat i farragós, però pot reusulatr útil davant d'algún procés de selecció que us trobeu.

Aquestes entrevistes es solen produïr quan el procés està bastant avançat i amb els candidats finalistes.

Solen durar inclús més d'una hora, i crec que val la pena preparar-se i visualitzar les possibles pregüentes.

Les empreses valoren , apart del nostre coneixement i experiència laboral ,les competències i trets de la nostra personalitat.

Les competències són les característiques personals, manifestament observables i operativitzables en forma de conducta, que expliquen l'èxit d'una persona en un lloc donat, dintre d'una organització.

És un llista de comportaments que en major o menor mesura les persones tenim i presentem.

Són els coneixements + habiliats + actituds + característiques personals + motivacions + valors.

Fora bo, per aquets motiu, que realitzessim un procés d'autoconeixement que requereix d'un procés de refelexió individual, sobre les competències tècniques, personals i capacitat d'adapatabilitat als cambis que podem tenir.

Podriem classificar doncs, la tipologia de competències:

Competències transversals:

-Coneixements que adquirim via educació formal i capacitació; exemple: Finances, producció, Medicina,etc.

-Les habilitats: comportaments laborals automatizats per la pràctica i experiència de l'execució d'alguna feina específica. Algunes són innates i d'altres són adquirides: treball en equip, negociació, lideratge, creativitat, capacitat de comunicar....

- Actituds: El comportament que defineix la nostra relació amb l'organització: innovació, orientació al client, capacitat de sacrifici, fidelitat a l'organització, etc....

- carateristíques de la personalitat: estabilitat emocional, extroversió, socialització, persisténcia tolerancia als demés.

- motivacions: orientació a l'éxit, reconeixement, poder....

- valors: fidelitat, honestitat, responsabilitat, lleialtat, respecte....

Competències específiques:

-Són aquelles habilitats molt específiques inherents al lloc de treball Exemple: una mecanògrafa ha de tenir moltes pulsacions per minut.

Competències socials:

-L'aptitud per conviure i treballar amb d'altres persones en contextes que requereixen comunicació, treball en equip, etc.

Exemple: Adaptació a l'ambient i cultura: treballar a l'extranger / Bona capacitat d'interlocució i comunicació: quan ja que parlar amb gerents, responsables d'empreses, etc.

Competències organitzatives:

- Aptitud per la coordinació i administració de persones, projectes, pressupostos,etc. / Exemple: sentit de l'organització: Logística

Competècnies Técniques:

- Domini de tipus específic de maquinaria, equipaments o bé coneixements tècnics en un camp determinat. Exemple: Responsable del control de la qualitat.

Així doncs, en una entrevista de selecció ,algunes de les competències que poden entrar en joc peden ser observades i evaluadas per / les entrevistadors són les següents:

- Competències Genèriques, socials i personals:

- Iniciativa / Autonomia.
- Adaptació/ Flexibilitat/ Aprenentatge.
- Assoliment / Perseverança.
- Responsabilitat / Compromís.
- Treball en equip / Col·laboració.
- Orientació al servei.
- Autoconeixement.
- Autovaluació: Punts forts i punts febles.
- Confiança en un mateix.
- Autocontrol.
- Comunicació.
- Empatía.

Recomanaria, prepara-se una possible entrevista per competècnies, amb la següent bateria de perguntes que us poddrien fer:

En les següents preguntes, s'evalua la teva capcitat d'AUTOCONTROL.

- "Explica alguna ocasió que vas tractar una persona difícil".
- "Recorda alguna ocasió concreta en que et veiessis en una situació estressant".
- "Recorda alguna ocasió en la que et trobessis una gran oposició pel que volies portar a terme"

AUTOCONFIANÇA:

-"Explica alguna ocasió en la que t'enfrontessis en una situació que et resultes especialment dura o difícil".
- "Explica alguna ocasió que tinguessis una valoració diferent respecte al teu cap o client".
- "Recorda alguna ocasió en la que vas aconseguir alguna cosa per tú mateix, o resoldre un problema tú mateix".

COMPORTAMENT ENFRONT ALS ERRORS.

-"Explica alguna ocasió que hagis comés un error en el transcurs del teu treball".

COMPROMÍS AMB L'ORGANITZACIÓ

- "Explica alguna ocasió en que els teus interessos estiguessin en conflicte amb els interessos de la companyia".

FLEXIBILITAT

-"Explica alguna ocasió en que tingeussis de tractar amb una persona difícil".
-"Explica alguna ocasió en que tinguessis de fer servir la teva intuició amb una altra persona".
-"Explica alguna ocasió en que algú vas aconseguir cambiar el teu punt de vista".

PERICIA

-"Explica alguna ocasió en la que hagis transferit coneixements técnics als teus companys".

CAPACITAT D'ANÀLISIS

-"Explica alguna ocasió en la que vas tenir que resoldre algún problema complex".

CAPACITAT DE SINTESIS

-"Explica alguna ocasió en la que interpretessis una situació diferent a la resta".

RECERCA D'INFORMACIÓ

-"Explica alguna ocasió en la que vas utilitzar fonts habitauls de recerca d'informació per aconseguir millorar en el teu treball".

PREOCUPACIÓ PER L'ORDRE I QUALITAT.

-"Explica alguna ocasió en la que vas millorar alguna cosa".
-"Explica alguna ocasió en la que et vas trobar en un embolic i com ho vas solucionar".

INICIATIVA

-"Explica alguna ocasió en la que vas dedicar temps extra per tal d'aconseguir alguna cosa".
-"Explica alguna ocasió en la que vas dedicar un gran esforç per aconseguir alguna cosa".

INNOVACIÓ

-"Explica alguna ocasió en la que t'adonessis que els procediments establerts no eren efectius i que vas fer per cambiar-los".
"Pots explicar-me alguna ocasió en la que realitzessis una tasca nova qu repercutis de forma positiva en l'organització departament o empresa".

ORIENTACIÓ A L'ÉXIT

-"Explica alguna ocasió en la que introduissis un cambi eficaç o novetat en la empresa, departament, etc."

SENSIBILITAT INTERPERSONAL

-"Explica Alguna ocasió en la que adaptessis la teva forma de comportament front algú."
-"Explica'm alguna ocasió en la que vas tenir que variar el teu estil per adaptar-te eficaçment per treballar amb algú."
-"Explica alguna vegada que vas tenir intuició amb alguna altra persona,
que va servir per treballar de forma més eficaç."
-"Explica'm alguna vegada que vas tenir que treballar amb una persona que et resultes difícil."

CAPACITAT D'ESCOLTAR:

- "Alguna ocasió que algú et demanes consell ( temes familiars, treball, personal,etc )"

CONSTRUCCIÓ DE RELACIONS

-"Explica'm alguna ocasió en la que vas crear una bona realció amb algún client, company, etc."

ORIENTACIÓ AL CLIENT:

-" Explica alguna ocasió en la que vas recomenar algún cambi en les polítiques d'algún client."
- "Explica alguna ocasió en la que vas pendre una decisió arriscada per ajudar al client."
- "Explica alguna ocasió en la que vas discutir a un client la seva petició o demanda perque pensaves que era bo per a ell."

PERSUASIÓ

- "Explica alguna vegada que vas tenir que convencer a algú."
- "Explica alguna vegada que vas tenir que guanyar-te el recolzament d'alguna idea teva."

DIRECTIVITAT

- "Explica alguna vegda que t'haguessis de dirigir algún company per inidcar-li que alguna cosa no estava ben feta."

- "Comenta alguna ocasió en la que li neguessis la col·laboració algún company teu que t'ho hagúes demanat."

TREBALL EN EQUIP

- "Indica alguna ocasió que tingeuissis de treballar amb un grup de gent per aconseguir unes fites marcades objetius compartits."

DESENVOLUPAMENT D'ALTRES

-" Comenta alguna vegada en la que donguessis algún consell als companys que afavorissin el seu desenvolupament."

LIDERATGE

- "Explica alguna ocasió en la que vas aconseguir que un grup de persones et fes cas."
-" Comenta alguna ocasió en la que et trobessis amb un problema dins d'un grup de persones amb les que estaves treballant."


En fi, pot resultar molt pesat preparar-se totes aquestes preguntes, però el fet de interioritzar una resposta per cada una, ens donarà seguretat, visualitzarem molt millor l'entrevista, i ens premetrà ser molt mes convincents i clarificadors del que volem i del nostre possible ajust a l'organització o empresa que ofereix la vacant.....

Estic fent bé el curriculum ? Com el puc fer circular per la xarxa ?Un bon curriculum no és garantia d'èxit, però no fer-lo correctament , ens pot fer perdre moltes oportunitats.

En la mesura que creiem oportú, s'ha de personalitzar el "cv", per cada oferta de feina que estiguem interessats.

Hi ha que intentar destacar el vostre valor afegit, que s'adequi a les competències, experiència i formació de l'oferta presentada, però sense mentir.

Consells per fer un curriculum:

- Ser clars,concrets i concisos. L'extensió idonea seria una pàgina, màxima dues.

- Intentar destacar l'objectiu professional i el valor afegit que pots oferir a la empresa: idiomes, disponibilitat horària, disponibilitat per desplaçaments o cambis de domiclis, etc.

- No repetir paraules que no aportin informació i evitar frases redundants.

- Hem de datar el"cv" i posar la nostra data de neixament i no pas l'edat que tenim en aquell moment.

- Escriure paraules, frases i paràgrafs curts.

- Tenir en compte la presentació: pot ser creatiu + valor afegit, però que sigui fàcil d'entende i de llegir.

- Amb bona estructuració.

- Còpia original.

- Facilitar la lectura tot el que es pugui.

- Compte amb la foto que posis !!!Inserta una fotografia correcte i adequada.

- Tenir cura amb els detalls, per exemple els marges, etc.

- Tenir en compte la redacció, estil, vocabulari, l'ortografia, la precisió, els caràctres topogràfics, l'enquadrament i el format.

- L'ordre de l'experiència i estudis poden ser intercambiables.

- Hi ha que fer un exercici d'autoconeixement; punts forts, febles, éxits, coneixements, habiliats, etc.

- Hem de ser honestos amb les dates concretes i no mentir.

- La carta de presentació acompanya i aclara el curriculum ( pot ser en resposta a un anunci o a una autocandidtaura ), resalta les qualitats que encaixin amb el lloc de treball. Pot acalarir conceptes poc definits del curriculum.

- Per tant , el"cv" és un reflexe de la nostra imatge, i s'ha de treballar de forma adequada i amb valor afegit.

- El "cv" hauria de ser dinàmic, i poder tenir varios models segons l'àrea -sector -oferta que ens volguem dirigir.

A les pàgina web segúents podràs ampliar i obtenir més consells per fer el teu"cv":

-www.entrevistadetrabajo.com
-www.oficinadetreball.net
-www.cv-resume.org/curriculumvitae/recursosmodelosyplantillas/

Per on el puc fer circular ( al llarg d'aquest blog trobaràs estratègies i ideas per fer circular el teu "cv" ) ?

Observació: Internet ho ha cambiat tot i s'estàn creant i es crearàn noves tendencies que cambiaràn la forma de conectar demanda i oferta laboral.

Em dona la sensació, que si els dominicals i prensa escrita ja es van quedar en una versió gairabé testimonial, també passarà el mateix amb les borses on-line tradicionals i conegudes per tothom, ja que els candidats cada cop seràn més creatius i tindràn més eines teconlògiques i creatives per vendre la seva candidatura....però bé, aixó ho dirà el temps.....

Pots penjar el teu"cv per la xarxa d'internet a les següents adreces:

www.easy.es. ofereix 200 plantilles diferents disponibles en qualsevol part del món. Dirigit a candidats i seleccionadors.

www.visualcv.com: podeu penjar el vostre "cv" mes la possibilitat d'afegir imatges, videos i inclús audio, per fer més atractiva la vostra proposta professional. Dirigit a candidats, seleccionadors, alumnes, estudiants, etc ( per tant es pot afegir treballs, projectes universitàris , etc.

www.samrt.cv.org , pots penjar el teu "cv" basat en competències
( veure post o article del blog " Entrevista per competécnies ").


Pots enrquiquir el teu "cv" tradicional amb un viderocurriculum i enviar-lo a ( si vols pots ampliar aquesta infromació amb l'article "Videocurrículum, alguna cosa s'esta coent....):

www.tumeves.com
www.videocurriculum.es
www.candidatosconvozpropia.es ( grup de rrhh agio )
www.videocurriculum-online.com
www.destructoresdeparo.com
www.youtube.com
www.talkingcv.com
www.videocvtube.com
www.upc.es/seen/empleo/ficheros ( pàgina on apareixen consells de com fer un videocurriculum ).


Vies més tradicionals i més conegudes:

- En resposta als anuncis que veiem publicats que ens interessin.
- A través de borses de treball on-line.
- Contactes-networking.
- Xarxes de contactes en Internet ( xing, linkedin, viadeo,facebook, twitter etc ).
- Prensa especialitzada , dominicals i prensa escrita.
- Borses de treball de web corporatives d'empreses ( directament en les seves pàgines web ).
- Pots consultar les convocatòries d'oferta pública i optar a les diferents places.
- Mitjançant autocandidatura.

Et serà molt pràctic i fàcil fer servir el següent llistat de directoris i buscadors d'empreses:

www.serveisempreses.com
www.anuariacicsa.com
www.europages.com
www.comarcalia.com
www.directoris.netfirms.com
www.camerdata.es
www.barcelonaactiva.com
www.paginasamarillas.com
www.kompass.es
www.qdq.com
www.infojobs.net (en l'àrea empreses)

- Borses de treball de centres de formació, col·legis professionals, gremis, associacions, etc.
- Empreses de selecció, ETT, Empreses d'Inserció laboral, etc.
- Ofertes del SOC-Portal Feina Activa ( Antic Inem ).
- Centres de promoció económica i orientació laboral d'ajuntaments.


Tipus de curriculums:

Per extensió i tipus de redacció:
- clàssic.
- americà.
- per competècnies.
Per dates
- Cronológic.
- Funcional
- Mixte

Professional: metges, arquitectes, etc.

Adjunto uns serie de pàgines relacionada amb els rrhh i que també et poden donar consells per realitzar i enviar el teu"cv":


www.aedip.es
www.cvexplorer.com
www.azcarreras.com
www.rrhhmagzanie.com
www.arearh.com
www.aesdp.org
www.xcompetencias.com
www.asocat.es

En fi, és molt important tenir ben fet el "cv", ja que en moltes ocasions és la nostra primera imatge, i com passa amb l'entrevista, condicionarà el poder participar en les processos de selecció...

Com puc anar tranquil/la a l'entrevista de treball ? Què em puc trobar ?


Hi ha que tenir clar que quan ens truquen per una entrevista, segurament no anirem a un altra planeta ( apart dels de la Nasa, es clar ), i que per tant no ens entrevistarà "un extraterrestre", es a dir, serà una persona humana, amb els seus errors i defectes, com tothom.

Encara que una persona sigui tranquila i segura de si mateixa, el fet de que ens valorin i ens observin, acostuma a posar nerviós a la gent, i més quan es tracta d'una entrevista de selecció.

Hi han entrevistes que ens sentim més comòdes i d'altres que n'extreiem unes conclusions més negatives.

L'empresa selecciona el millor candidat, però també els candidtas seleccionen les empreses a on volen treballar.

Ens podem trobar amb entrevistdors més o menys professionals i ètics, i es per aixó que hem d'estar preparats i mentalitzats.

L'entrevista és un dels moments claus del procés de selecció, on s'evalua la ideonitat o adequació del nostre perfil a les característiques del lloc de feina.

Apart de l'experiència i formació, l'entrevistador també valora les habilitats socials i aptituds personals que tenim.

CLASSIFICACIÓ DE POSSIBLES ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

En funció del número d'entrevistadors o entrevistats:

- Individual
- Entrevista múltiple o panell.
- Dinàmica de grup: habitual en grans empreses en que s'han d'avaluar una serie de competències.

En funció de l'enfocament:

- Dirigida
- La lliure.
- Entrevista mixte.
- Entrevista de tensió.
- Per competències: habiliatts, aptituds + coneixements.
- Dinàmica de grup

En funció del procés de selecció:

- Entrevista telefónica.
- Entrevista perliminar.
- Entrevista amb consultoria de rrhh.
- Entrevista amb director o responsable de rrhh.
- Dinàmica de grup.
- Entrevista final.

Algunes de les competències que es posen en joc en una entrevista: autoconeixement, confiança en un matiex, l'autocontrol, la comunicació ( important practicar l'escolta activa ), la empatia o la fiabilitat.

És molt important preparar-se les entrevistes, ja que us donarà gran dosis de seguretat , confiança i tranquilitat envers el procés.


ALGUNS CONSELLS QUE PODEU VALORAR:


Durant l'entrevista:

- La primera impressió ( els primers 60 segons ) molt sovint condicionarà el feeling amb l'entrevistador i el transcurs de l'entrevista, per tant hem d'estar atents en aquets primers moments.

- Sigues puntual a la cita, però no excessivament ( cinc minuts abans, ja estarà bé ).

- Sigues natural, cordial i correcte.

- Tenir cura de la imatge i vestimenta: depèn del lloc de feina requereix una vestimenta més protocolaria; exemple comercials, etc.

- És important mantindre l'escolta activa.

- Tenir cura de la comunicació no verbal: Intentar mirar als ulls, una posició del cos correcte, tenir cura dels moviments del cap i les mans, etc.

- Intenta demostrar interés pel lloc de feina, i aportar cert optimisme.

- Parla amb certa correcció de les empreses en que has treballat i de les coses positives que t'han aportat.

- Si l'inici és important, també ho és la finlització; acomiadar-se de forma cordial.

- Pensa en el teu valor afegit respecte a d'altres candidats.

- Val la pena informar-se de l'empresa ( pàginas web , sector , etc. )

- Saber qui farà l'entrevista; director de rrhh, gerent, intermediaris (empreses de selecció, etc ).

- Previndre possibles preguntes i interioritzar les respostes
( repassar bé el "cv", i pensar en les competècnies, habilitats i aptituds que s'adaptin millor al perfil de l'empresa, banda salarial que desitges, argumentar perque t'interessa la feina, i si vols cambiar, quins són els motius, etc ).

Aspectes a Evitar:

- No és bo centra-se només en la retribució.
- Comentar que agfaràs la feina fins que surti algo millor.
- Afirmar que pots desenvolupar qualsevol tipus de feina.

Conclusions:

- Preparar l'entrevista és molt important de cara a estar més tranquils i segurs.
- Encara que no ens seleccionin en el present procés, donar una bona imatge i cuidar la comunicació tant verbal com no verbal, ens pot obrir una futura oportunitat laboral en la mateixa empresa.
- No hi han candidats amb capacitat o no capacitat, simpelement ja certa adequació del vostre perfil a les caracteristiques inherents al lloc de treball, per tant no us heu de fustrar ni obssessionar negativament quan no us seleccionen, sinó pensar que hi haurà una futura oportunitat millor que us estar esperant !!!!


Pàgines web on et pots preparar i inclús simular la teva própia entrevista:

www.whohub.com: pots autoconstruir una entrevista personal per donar-te a conèixer als reclutadors, i autosimular l'entrevista.
www.jobaria.com: només diponible en anglés i de pagament.
www.entrevistadetrabajo.com
www.educatur.com


En fi, hem d'intentar donar la millor imatge de nosaltres mateixos, però sent naturals, honestos, empàtics i practicar l'esolta activa del nostre interlocutor....

Si t'has quedat a l'atur o vols cambiar de feina, per on pots començar ?


Sens dubte alguna, la recerca de feina implica un actitud positiva i decidida per aconseguir l'objectiu que us proposeu , que haurà d'anar acompanyada de cert valor afegit diferencial, que us fagi atractius per les empreses que volgueu treballar.

És important realitzar un procés d'autorefelxió i autoconeixement:

- Defineix el teu objetiu professional, estalviaràs temps i energia.
- Analitza com ets.
- Que saps fer.
- Que vols fer.
- A que estàs disposat laboralment ?: diponibilitat horària, económica, a viatjar, grau de responsabilitats a assumir, etc
- Interioritza els teus trets de personalitat, habilitats i competències que tens.

Un cop tinguis els objectius profesionals clars, planificat i dissenya una o varies estrategies per tal de portar a la pràctica la recerca de feina; temporalitza les accions a realitzar.

Personlitza el teu curriculum viate pel objectiu professional que cerquis, però tenin en compte que aquest "cv" té de ser dinàmic i adequat a la oferta de feina que us interessi.

Crea una xarxa de contactes professionals ( gent que pots conèixer en cursos, antics companys de feina, seminaris, xarxes socials d'internet com xing o Linkedin ), que puguin generar noves oportunitats laborals futures ) i presentat com autocandidatura a empreses que t'interessin especialment, ja que demostres iniciativa i actitud proactiva.

Molt important és prepara-se l'entrevista i pensar sobre les possibles preguntes que us poden fer i tenir preparades les respostes. Us donarà tranquilitat i seguretat. Durant l'entrevista és imporatnt mantenir l'escolta activa, cuidar la comunicació no verbal, i tenir en compte que es valorarà, apart del coneixement i experiència, les vostres competències emocionals i personals.

També et pots preparar els tests psicotècnics.

En un mercat laboral tant cambiant i exigent , molt important és formar-se i actualitzar els coneixements.

Pensa en l'autoocupació com una alternativa, ja que implica un esperit d'autosuperació, i plantejar-ho com una satisfacció personal, professional amb el teu futur i la teva vida.

Pots investigar i explorar el mercat laboral actual, i per on circulen les ofertes de feina; pàgines web, blogs, borses on-line, etc.

És aconsellable estar present dins del sector que et moguis: fires, congressos, seminaris, revistes especialitzades, etc.

Aprén a dir que no a les ofertes que no t'encaixin o no t'interessin, encara que et seleccionin.

En fi, sigues perseverant, constant, autodisciplinat, amb actitud positiva i intenta disfrutar del cami mentre busquis feina, ja que en gran mesura , ets el amo del teu temps, i aixó a vegades i en la societat en que vivim, no té preu.....

dilluns, 14 de desembre de 2009

LListat d'Empreses de Selecció i ETT de BCN on pots enviar o deixar el curriculum.Les empreses de selecció de personal poden ser un canal força interessant, per fer seguiment tant d'ofertes, com de planetjar una autocandidatura. Tenen un efecte multiplicador i molt actiu, ja que contacten diàriament amb empreses que necessiten personal ja sigui temporal o de forma permament .

La principal diferència entre una ETT i una Consultora de RRHH per un candidat , és que si la selecció la realitza una ETT, aquesta gestionarà un contracte laboral amb al candidat, que cobrarà segons la categoria i conveni de l'empresa final ( ja sigui per cobrir una susbtituació, punta o acumulació de feina, obra o servei determinat o bé per un procés de selecció amb posterior contractació final a l'empresa.

La ETT no és queda ni un euro del treballador i el seu benefici és un sobrecost per l'empresa que contracta als serveis de la ETT, que li facturarà a l'empresa client per hora treballada de la persona seleccionada.

Els processos mitjançant ETT, solen ser ràpids i d'una a tres entrevistes aproximadment.

El treballador de la ETT, cobrarà normalment el dia 10 del més següent treballat i amb les pàgues de les vacances prorrategades.

Si la selecció la realitza una consultora de selecció ( normalment són de dos a quatre entrevistes + proves psicotècniques, d'aptitud porfessional o de actitud depenent del lloc de treball, o dinàmiques de grup, etc ), la incorporació de la persona seleccionada serà directament per part de l'empresa.

El sobrecost que li resulta a l'empresa que contracta als serveis de la consultora és al voltant del 12%-20% del salari brut anual del treballador que s'incropora, amb un periode de garantia de tres a sis mesos, si el candidat no acaba d'encaixar.

Totes aquetes dades són orientatives.

Actualment algunes ETT i Consultores de Selecció ofereixen i tenen el doble servei, tant de contractació laboral, com d'incroporació a empresa directa, degut sobretot al reagrupament i fusions d'empreses del sector i de la diversificació cada cop més amplia de les empreses de serveis de rrhh, que avui en dia ofereixen multiserveis, per tal d'adaptar-se al mercat laboral.

Un llistat de les empreses de selecció que podem trobar a BCN i que ens podem presentar directament com autocandidatura o enviar per correu electrónic el "CV":

-Manpower ( Grup Internacional -ETT -Consultoria -Perfils i serveis generalistes )
c / Rambla catalunya 98 5ª2ª
Tf: 93 601 20 40
www.manpowerprofessional.es

- Adecco ( Grup Internacional -ETT -Consultoria -Perfils i serveis generalistes )
c/ consell de cent 417 1ª 1ª
TF. 93 332 43 43
www.adecco.es

-Català RRHH ( Consultoria -Pefils tècnics, informàtics, TIC, etc )
c / mallorca 140 1ª 1ª
TF: 93 452 64 64
www.catalarrhh.es

-Bearn ( Consultoria )
c / plaça tetuan 19
TF: 93 244 47 10
www.bearnygray.com

-Excellent Pharmex ( Farmàcia, sanitat, etc)
c /josep ferrater i mora 2-4 5ª planta
Tf:93 231 54 46
www.pharmex.com

-Montaner i associats ( Serveis Consultoria , Formació i ETT -Temporal quality, especialitzada en Turisme i Hosteleria )
c / bori i fontsetà 21 1ª 2ª
Tf:93 241 94 94
www.montaner.com

- karisma ( Consultoria )
c / pau claris 108 3ª 2ª
Tf: 93 530 64 30
www.karisma.es

- Mp. Consultors ( ETT i consultoria )
c / Tusset 19 6ª
Tf: 93 241 48 50
www.mp-consultors.com

-Psicosoft ( Consultoria )
c / Passeig de gràcia 21
TF: 93 467 13 01
www.psicosoft.com

-Hudson ( Consultoria )
c / Diagonal 442 1ª planta
TF: 93 415 66 78
www.hudson.com

- Talman ( Consultoria )
c / balmes 182
TF: 93 241 77 51
www.talmangroup.com

-Selides ( Consultoria )
c / calvet 5 3ª1ª
TF: 93 241 77 51
www.selidec.com

-Centil 90 ( Consultoria )
c / muntaner 479 4ª 4ª
TF: 93 418 31 33
www.grupomcasociados.com

- Egor Zhender ( Consultoria )
c / Via augusta 200 1ª planta
TF. 93 240 51 35
www.egozhender.com

-Agrupa ( Consultoria )
c/ muntaner 318
TF: 93 241 19 30
www.agrupa.com

-Abr Cosnulting ( Consultoria )
c / balmes 26 3ª 1ª
TF: 93 412 33 99
www.abr.es

- Global human Consultans ( Consultoria )
c / diagonal 426 4ª 1ª
TF: 93 368 09 60
www.globalhumancon.com

-Head hunting search services ( Consultoria )
c/ balmes 191 6ª 1ª
TF: 902 104 612
www.hh-search.com

-Ihr Consultancy ( Consultoria )
c/ passeig de gràcia 60 4ª
TF: 93 467 54 43
www.ihrconsultancy.com

-Grup Konsac ( Consultoria )
c/ passeig de gràcia 116
TF: 93 292 23 00
www.konsac.es

-Lb Consultores ( Consultoria )
c/ madrazo 14 5ª3ª
TF: 93 217 41 33
www.ib.consultores.com

-Michael Page ( Grup Intrenacional-Consultoria )
c/ Plaça catalunya 9 3ª
TF: 93 390 06 10
www.michaelpage.es

-Procura ( Consultoria-Selecció )
c/corcega 299
TF:93 238 94 09
www.procura-ms.com

-Seeligyer y conde ( Consultoria-Selecció )
c/ provença 267-269
TF: 93 215 78 87
www.syc.es

-Vallejo Asociados ( Servies Consultoria )
c/ muntaner 200 5ª 5ª
TF. 93 241 42 28
www.vallejoasociados.com

-Agio ( ETT grup nacional-Consultoria )
c/ bruc 124
TF: 902 11 43 70
www.agio.es

-Alta gestión ( ETT grup nacional-Selecció )
c/ aragó 657
TF: 93 245 4080
www.altagestión.es

-Iman temporing ( ETT grup nacional / Selecció )
c/ passeig de gràcia 42
TF:93 567 86 13
www.imancorp.es

-Eurovendex ( Consultoria-Selecció sobretot perfils comercials ).
c/ aragó 182
TF. 93 201 57 11
www.humangroup.es

-Eurofirms ( ETT i Selecció. Origen gironés )
C/diagonal 332
TF: 93 459 12 43
www.eruofirms.es

-Bicolan ( Grup nacional ETT-Consultoria )
c / Ronda universitat 25
TF:93 453 11 60
www.bicolan.com

-Olympia: ( Grup Nacional ETT- Consultoria )
c/ Travessera de gràcia 97
TF. 93 415 08 00
www.grupoolympia.es

-Master work ( Servies Consultoria-Selecció )
c/ aragó 217
Tf: 93 323 62 30
www.masterwork.es

-Uniconsult ( Consultoria. Outplacement )
c/ Passeig de gràcia 84 9ª planta
TF: 93 496 19 90
www.uniconsult.es

-Organigrama Selecció ( ETT i consultoria d'origen gironés )
c / dipuatció 279
TF: 93 272 19 19
www.organigrama.com

-Marlex ( ETT i consultoria. D'origen Gironés. )
c / mallorca 272
Tf: 93 3078956
www.marlex.es

-Gesdocument ( Grup cuatrecasas; Conslutoria, Selecció, Assessoria )
c / ronda sant pere 17
Tf. 93 270 24 05
www.gesdocument.com

-Nau desenvolupament professional ( Consultoria, Formació, Inserció Laboral)
c/valència 619
Tf: 93 231 74 20
www.naudp.com

-Axxon selecció ( ETT i consultoria d'origen Gironés )
c / balmes 89
Tf: 93 412 33 99
www.axxon.cat

-Abz rosvel ( Consultoria )
c / av. josep tarradelles 147
TF: 93 419 19 66
www.abzrosvel.com

-Delta RRHH ( Consultoria )
C/ Gran via carles III
Tf: 93 409 06 50
www.deltarh.com

- Bosel ( Consultoria )
c / ganduxer 115
TF: 902 104 110
www.bosel.es

Casulà Asociados ( Consultoria -Selecció, sobretot perfils comercials )
c / av. sarrià 150
TF: 93 280 36 36
www.casulaasociados.com

Tea Cegos ( Consultoria, Serveis nacionals-Internacionals )
c / Gran via carles III, 85
TF: 93 409 06 50
www.tea-cegos-seleccion.es

- Ega Recursos Humanos ( Consultoria-ETT )
c / Berruguete 98
Tf: 93 253 19 17
www.egaempleo.com

-Geis Consultores de Dirección ( Consultoria-Selecció )
c / diagonal 465
TF: 93 495 02 50
www.geis.es

- Icsa rrhh ( Consultoria serveis nacionals i internacionals )
c / balmes 201
Tf. 93 23 76 646
www.icsarrhh.com

-Optar ( Consultoria serveis nacionals i internacionals )
c / Ronda general mitre 126
TF: 93 434 00 69
www.optar.es

-Triem executive ( Consultoria, Selecció )
c / Diagonal 628
TF: 93 362 45 80
www.triem-spain.com

- Malthus Darwin ( Consultoria-Selecció )
c / Villarroel 216
TF: 93 4444 784
www.malthusdarwin.es

-Femarec ( Formació, Selecció, Inserció Laboral )
c / Cerdenya 68
TF: 93 284 64 90
www.femarec.es

- Criteria ( Consultoria, Selecció, Formació )
c / Tusset 19
TF: 02 19 51 39
www.criteria.es

-Pimec ( Patronal-Consultoria-Formació )
c / Viladomat 174
TF: 93 496 45 00
www.pimecsefes.com

- Ceice ( Consultoria, Formació ,Selecció )
c / Castillejos Entresol 1ª
TF: 93 433 48 20
www.ceice.com

-Adeas ( Consultoria )
c / valència 287 2ª 2ª
TF: 93 415 40 44
www.adeasrrhh.com

-Agora ( Consultoria )
c / travessera de les corts 232
TF: 93 411 85 81
www.agorarrhh.com

-Alliance (Grup nacional-Selecció )
c / dos de maig 202
Tf: 93 265 09 83
www.grupoalliance.com

- Comertia ( Selecció-Pefils "sector comerç" )
c / balmes 440
TF: 93 4180 433
www.comertia.net

-Crece rrhh ( Consultoria-Selecció )
c / gran via corts catalnes 608
tf: 902 026 882
www.crecerecursoshumanos.com

-criterion ( Cosnultoria-Selecció )
c / mallorca 272
tf: 93 272 60 96
www.criteriondg.info

-Epos ( ETT d'origen alemàn-Selecció)
c / marques campo sagrado 16
TF. 93 441 50 20
www.epos-ett.com

- Euro manager ( Grup Nacional / Selecció executius )
c / Diagonal 433
tf: 93 467 84 67
www.euromanager.es

-Psicotec (Nacional i Internacional-Consultoria-Selecció )
c / Diagonal 474 6ª 4ª
tf: 93 217 09 17
www.psicotec.es

-Hcg Servicios sanitàrios ( Sanitat-Selecció-Consultoria )
c / Deu i mata 117
TF:93 2805 277
www.hcgserviciossanitarios.com

-Flexiplan ( Grup nacional ETT-Selecció )
Av. madrid 47
TF: 93 448 17 09
www.flexiplan.es

-Faster ( Grup nacional -ETT- Selecció )
c / Rambla catalunya 124
TF. 93 415 10 95
www.faster.es

- Kelly Services ( ETT - Selecció -Perfils Generalistes )
c / Gran via corts catalanes
TF: 93 452 71 71
www.kellyservices.es

- Professional Staff ( ETT Nacional, Consultoria, Selecció )
c / urquinaona 1
TF: 93 265 08 58
www.professionalstaff.es

- Dekra ( ETT, origen alemàn )
c / Rambla catalunya 20
TF:93 3024 818
www.dekra-empleo.es

- Konecta ( Grup de servies de consultoria i ETT 9
c /Fontanella 21 BCN
TF: 93 481 75 22
www.grupokonecta.com

-Clece servicios (Grup nacional multiserveis )
c/ Ferrater i mora 2, 2ª planta BCN
TF: 93 303 69 46
www.clece.es

-Nortempo ETT ( Grup nacional )
c/ gran via corts catalanes 470 prinicpal 1ª BCN
TF: 93 272 05 74
www.grupnortempo.com

-Tècnic Consultors ( Consultoria i serveis rrhh )
c/ Balmes 184 1ª 2ª Bcn
TF: 93 218 41 93
www.tecnicconsultores.com

-Intempore ETT
c/ Rambla just Oliveras 64 Hospitalet
TF: 93 260 16 58
www.intempore.biz

-Acciona Facility Services ( Grup nacional de serveis )
C/ Progreso 310-312 Badalona
TF: 93 387 85 16
www.acciona-fs.es

-Sellbytel ( Grup internacional multiserveis )
c/ Guitard 42 BCN
TF: 93 400 5000
www.sellbytel.es

-Tempjob ETTC / Roselló 184 2ª 3ª BCN
TF: 93 3 239 200
www.tempjob-ett.com

-Sie consultors associats ( Consultoria )
C/ Rambla catalunya 60 prinicpal BCN
TF: 93 272 17 77
sie@consultors.com

-Solid Selection ( Consultoria )
c / Casanova 49-53 BCN
TF: 93 323 84 83
www.solidselection.com

-Grup Eulen ( Grup nacional multiserveis )
c / Mare de Deu del Port 167 BCN
tf: 93 305 04 55
www.eulen.com

-Axpe consulting ( Grup Internacional-Perfils TIC-Informàtics )
c / Tarragona 109
TF: 93 241 14 63
www.axpe.com

-Psicotec ( Consultoria )
Av. Diagonal 474 bcn
TF: 93 217 09 17
www.psicotec.es

-Apec Recuros Humanos ( Consultoria )
c/ Sant Elies 11-19
TF: 93 201 76 68
www.apecrecursoshumanos.com

-Divico Consultors ( Consultoria )
c / Provença 238
Tf: 93 451 88 33
www.divico.es

- Q-tech ( Consultoria perfils TIC-Informàtics )
c / Via Augusta 13 BCN
TF. 93 415 03 94
www.q-techrec.com

-Ipso ETT ( Ett i consuloria Nacional )
c / aragó 281 6ª 1ª BCN
TF; 93 21 60 884
www.ipsoserv.com

-CATT ETT
C / Diagonal 317 BCN
TF: 93 459 34 61
www.catt.es

-Catalunya serveis de selecció ETT i Consultoria de Selecció
c / Bruc 29 BCN
TF. 93 317 00 55
www.cssett.com


En fi, pot ser una via útil i multiplicadora per consultar ofertes i participar en diversos processos de selecció futurs....

divendres, 11 de desembre de 2009

Actualment per on circulen les ofertes de feina ?


Conèixer els canals i mecanismes per cercar feina, pot ésser molt optimitzador per arribar a aconsegiur l'objetiu laboral i professional que ens proposem.

Internet i les noves tecnologies han significat un cambi total, i implica noves tendències i novetats tant pels reclutadors i empreses, com per la gent que recerca feina.

Fa no molts anys, s'estilava per qui buscaba feina , esmorzar els diumenges pel mati amb el dominical de qualsevol diari de prensa nacional o especilizatda.
Avui en dia, aquesta font ha quedat com un canal gairabé testimonial o redundant de les versions digitals.

Diversificaria els canals per on circulen les ofertes de feina per:

- Premsa escrita especialitzada ( diaris nacionals, prensa especialitzada, etc )
- Portals i borses de treball on-line ( ampliació de la informació en aquest blog al article llistat de bosres de treball on-line ). Poden ser específics o generalistes ).
- Oferta pública gestionada per entitats i organismes públics.
- Empreses de selecció de personal , ETT, i headhunters.
- L' opció de treballar a l'extranger.
- Networking- xarxa de contactes.
- Directoris d'empreses.
- Serveis públics d'ocupació ( servei d'ocupació de Catalunya, antic Inem ).
- Borses de treball d'associacions professionals.
- Col·legis professionals.
- Borses de treball d'universitats i centres de formació.
- Gremis.
- Sindicats.
- Webs corporatives d'empreses.
- Serveis de promoció económica d'Ajuntaments.
- Fundacions o empreses de Inserció sociol-laboral.

Pots realitzar autocandidatures utilitzan canals com els directoris d'empreses, blogs personals, xarxes de networking com el xing, linkedin, etc.

Val la pena realitzar un procés d'autoconeixement, i visualitzar escenaris laborals realistes i que podrien encaixar els teus interessos.

- posició proactiva i positiva de l'autocandidatura.
- pots realitzar una campanya de marketing laboral de la teva candidatura.
- d'aquesta manera elimines competència.
- figures en els fitxers dels candidats de les empreses per participar en futurs processos de selecció.
-tries la empresa i zona on vols treballar.
- et mostres una persona activa, amb actitud positiva i implicada en el desenvolupament professional.
- demostres capacitat d'esforç i inicitaiva.


Per altra banda, també voldria significar les avantatges de l'autoocupació.


- tú ets el teu propi cap.
- no estàs lligat a una estructura i condicionats empresarials.
- pots portar a terme tota la teva creativitat.
- pots ser útil pels demés.
- pot ser un repte personal i profesional prou engrescador.

Pensa en el teu objectiu professional, i derivat d'aquest procés individual investiga les possibles ofertes de feina.

També et pots planetjar escenaris, potser inicialment no previstos però que pots valorar com l'autoocupació o treballar dins de l'administració pública.

En fi, conéixer les diferents vies de canals de recerca de feina, i traçar una estratégia encertada , optimitzarà en gran meusra els nostres esforços per tal de canalitzar-los de forma adequada...

Fotografia de Joan Vallverdú ( www.joanvallverdu.blogspot.com ).